Aplikacija Asistent - revolucija u pripremi nastave!

Najveća ušteda vremena! Unesite svoj raspored i Asistent priprema sve za vašu nastavu u trenu.
— sve za nastavu prilagođeno vašem rasporedu
— individualizirani planovi za učenike s teškoćama
— razredni dnevnik i editabilni obrasci
— korisne poveznice i izravna podrška

 

Saznaj više

1. razred Priroda i društvo
3. razred Priroda i društvo
4. razred Priroda i društvo
1.-4. razred Matematika
1.-4. razred Matematika
1.-4. razred Matematika
1.-4. razred Hrvatski jezik
1.-4. razred Hrvatski jezik
1.-4. razred Hrvatski jezik
1.-4. razred Hrvatski jezik
013560 - Radna bilježnica 1 - vježbe za razvoj grafomotorike

Radna bilježnica 1 - vježbe za razvoj grafomotorike

1.-4. razred Hrvatski jezik
013561 - Radna bilježnica 2 - Radna bilježnica za pomoć u učenju

Radna bilježnica 2 - Radna bilježnica za pomoć u učenju

1.-4. razred Hrvatski jezik
013562 - Slovarica - za pomoć u učenju hrvatskog jezika

Slovarica - za pomoć u učenju hrvatskog jezika

1.-4. razred Hrvatski jezik
013563 - Čitančica šaptalica - čitanka za pomoć u učenju hrvatskog jezika

Čitančica šaptalica - čitanka za pomoć u učenju hrvatskog jezika